ชวนเยาวชนอีสานร่วมตะลุยโลกแสตมป์ ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา

0
184

ค่ายเยาวชน “ตะลุยโลกแสตมป์” ประจำปี 2560 ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”

 

 ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครน้อง ๆ อายุ 10 – 15 ปี ใน 9 จังหวัด ภาคอีสาน คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ปี 10 ผ่านแสตมป์ของพ่อดวงยาวที่สุดโลกในตอน “ท่องแดนภูพาน  ห้องทรงงานพระราชา” น้อมนำคำสอน “ในหลวงรัชกาลที่ 9”    จากแหล่งเรียนรู้สำคัญ “3 ดำมหัศจรรย์” จังหวัดสกลนคร

                 ค่ายเยาวชน “ตะลุยโลกแสตมป์” ประจำปี 2560 ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา” ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมเรียนรู้ ศึกษาพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และหลักการทรงงาน ผ่านตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

                 ทั้งนี้ เปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุ 10 – 15 ปี ที่ศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ ผู้มีความสนใจในเรื่องราวของไปรษณีย์และดวงตราไปรษณียากร จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และรับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงกับ 4 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ งานประมงน้ำจืด “มหัศจรรย์พันธุ์ปลาไทย” เกษตรทฤษฎีใหม่  “มหัศจรรย์ทฤษฎีใหม่ เพื่อคนไทยจากพระราชา” งานปศุสัตว์ “3 ดำมหัศจรรย์แห่งภูพาน” และงานพัฒนาหม่อนไหม “มหัศจรรย์ผ้าไทย” 

                 นอกจากนี้ เยาวชนยังจะได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ ณ สถานที่จริง กับกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ที่ประทับทรงงาน ช่วยเหลือพสกนิกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมเรียนรู้  และทัศนศึกษา ขั้นตอนการทำงานของบริการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร กิจกรรมนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างสรรค์ชุดแสตมป์ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ภูพานของฉัน” และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่สอดแทรกและนำเสนอผ่านภาพบนชุดแสตมป์อีกมากมายหลากหลายชุดตลอดกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

                เยาวชนผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กันยายน 2560 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ www.thaistampcamp.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ตะลุยโลกแสตมป์ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน และ รายชื่อสำรอง 20 คน ผ่านสื่อ Social Network ของโครงการในวันที่ 25 กันยายน ศกนี้ ก่อนจะแจ้งผลทางโทรศัพท์อีกครั้ง รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 1143 4389  09 6973 6377  และ 0 2503 9850–1 อีเมล์ thaistampcamp@gmail.com และเว็บไซต์ www.thaistampcamp.com  หรือโทร. 0 2831 3722

ชวนเยาวชนอีสานร่วมตะลุยโลกแสตมป์ “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”

Comments

comments