ประกาศผล กิจกรรม AIS Calling Melody แจกทอง โหลดปุ๊บ มีสิทธิ์ปั๊บ

0
114

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท

จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 271,000 บาท

1 คุณแต๊ง ท่อนแก้ว
2 คุณดวงสมร สมบูรณ์
3 คุณธีริศรา อินถา
4 คุณสมเพียร ทองแถว
5 คุณศุภวัฒน์ เชียรธานรักษ์
6 คุณเชาวนา กล่อมใจ
7 คุณประภาพร ไกรวาส
8 คุณพิชญ์สินี ทับศรีเจริญ
9 คุณณัฐธร แซ่เซียว
10 คุณภัทรนิษฐ์ วีรพรวรีย์

ลุ้นเข้าร่วม Exclusive LIVE Fan Meet คนเหงาเค้ารวมตัวกัน คลิก!!

หมายเหตุ

1. ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่ง. กรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลเฉพาะลูกค้า AIS ผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลและยืนยันการรับรางวัล
3. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือ ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ หรือ ตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในหน้ากิจกรรม คณะกรรมการขอมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองทีมีการคัดเลือกไว้ในลำดับถัดไป
4. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการ AIS Calling Melody หรือ Calling เหมา เหมา จนถึงวันที่ได้รับรางวัล
6. ผู้ได้รับรางวัลและได้มีการยืนยันการรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่ ในวันนัดหมายรับรางวัลต้องหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับรางวัล, บัตรประชาชน และ เอกสารแสดงตนตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งมารับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
7. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ใบอนุญาตเลขที่ 134-135/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมือง ปทุมธานี ขอใบอนุญาตโดยบริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด

ลุ้นเข้าร่วม Exclusive LIVE Fan Meet คนเหงาเค้ารวมตัวกัน คลิก!!

Comments

comments