ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม AIS Calling Melody ชวนแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ กับ เต้ย พงศกร

0
170
ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม AIS Calling Melody ชวนแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ กับ เต้ย พงศกร
Ch3Thailand และ N-Content ชวนลูกค้า AIS เที่ยวเชียงใหม่ ไปกับ เต้ย พงศกร เพียงลูกค้า AIS ดาวน์โหลดเพลงละครช่อง 3 เป็นเพลงรอสาย Calling Melody, Calling Maker และ Calling เหมา เหมา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 – วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้โชคดี

ผู้โชคดีได้รับแพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่
1.คุณ พิสุทธิ์สิริ คงสมุทร
2.คุณ ชลธิชา สินธ์สงวน
3.คุณ จรีรัตน์ คำกอง
4.คุณ พรพรรณ กัลยาณพันธ์
5.คุณ สิรินภา ทองคำใส
6.คุณ ธเนศ วรรณวงษ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ

หมายเหตุ
1. เดินทางวันที่ 14 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562
2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลและยืนยันการรับรางวัล
3. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือ ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ หรือ ตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในหน้ากิจกรรม คณะกรรมการขอมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองทีมีการคัดเลือกไว้ในลำดับถัดไป
4. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการ AIS Calling Melody จนถึงวันที่ได้รับรางวัล
6. ผู้ได้รับรางวัลและได้มีการยืนยันการรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่ ในวันนัดหมายรับรางวัลต้องนำบัตรประชาชน และ เอกสารแสดงตนตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งมารับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
7. ผู้โชคดีต้องนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้รับรางวัลมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานในวันกิจกรรม
8. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Comments

comments