ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามศิลปินค่าย Spicy Disc

0
109

กิจกรรมตอบคำถามศิลปินค่าย Spicy Disc

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Quiz Spicy Disc จำนวน 10 รางวัล

ผู้โชคดีรับผ้าเชียร์+หมวก จาก Spicy Disc

ระยะเวลากิจกรรม 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 60 ได้แก่

66819992XXX คุณ เสาวลักษณ์ ตรีกลาง

66655733XXX คุณ ภูริวัฒน์ จันทร์เหลา

66883484XXX คุณ สุกัญญา สุขพราว

66881595XXX คุณ แขก รอยสงค์

66655304XXX คุณ ธันวา  รูใหม

66849799XXX คุณ ปราณี ลับโกศา

66653174XXX คุณ อนุชา  ไชยหาวงศ์

66631423XXX คุณ วิชาดา  โพธิราช

66821242XXX คุณ หนูเดือน หลงสวนจิตร

66831520XXX คุณ นคร จำรูญพืช

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ ^ ^

Comments

comments