ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม โหลดเพลินลุ้นทองกับ AIS Calling Melody

0
259
AIS Calling Melody ชวนคุณรับโชคทองปีกุน กับกิจกรรมโหลดลุ้นทอง รับโชคปีกุน เพียงดาวน์โหลดเพลงรอสาย Calling Melody, Calling Maker และ Calling เหมา เหมา ของ N-Music ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 20 รางวัล
ระยะเวลาร่วมสนุก: วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 – วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ของรางวัล : สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 400,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดี ได้แก่ 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ ^ ^

หมายเหตุ

1. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลและยืนยันการรับรางวัล
2. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือ ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ หรือ ตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในหน้ากิจกรรม คณะกรรมการขอมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองทีมีการคัดเลือกไว้ในลำดับถัดไป
3. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการ AIS Calling Melody จนถึงวันที่ได้รับรางวัล
5. ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 และได้มีการยืนยันการรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่ ในวันนัดหมายรับรางวัลต้องนำบัตรประชาชน และ เอกสารแสดงตนตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งมารับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
6. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
7. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Comments

comments