เลี้ยงลูกอย่างไรให้มี “Growth Mindset”

0
860

งานวิจัยพบว่า การที่เด็กคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่จากเรื่องของไอคิว หรือความฉลาด แต่เป็นจากความมุ่งมั่น (Grit) ความนับถือตัวเอง (self esteem) การมี Executive Function ที่ดี และการมี "Growth Mindset" 

 

แล้วเลี้ยงลูกอย่างไรจะได้มี Growth Mindset

1. สอนลูกเรื่องสมองของมนุษย์ สอนลูกให้เข้าใจว่าทุกครั้งที่คนเราฝึกอะไร ลงมือทำอะไร จะทำให้เซลล์สมองเติบโต

2. หลีกเลี่ยงคำชมเช่น เก่ง ฉลาดมาก อัจฉริยะ คำชมเหล่านี้ ส่งผลต่อการพัฒนา fixed mindset

3. หลีกเลี่ยงคำพูดตีตรา เช่น โง่ ไม่ดีเรื่อง ขี้เกียจ แย่ นิสัยเสีย คำพูดเหล่านี้ทำให้ลูกมี fixed mindset เชิงลบกับตนเอง

4. ชมที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ ชมความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ ชมวิธีการที่ทำให้ไปถึง "เป้าหมาย" ไม่ใช่รอชมผลสำเร็จ เช่น "แม่ภูมิใจมากเลย ที่เห็นหนูตั้งใจอ่านหนังสือสอบ" (ไม่ใช่ภูมิใจที่เก่งสอบได้ที่หนึ่ง) "แม่ชอบภาพวาดนี้มากเลย มันแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของลูก" (ไม่ใช่ชมว่าวาดสวยมาก หรือชมว่าลูกนี่มีพรสวรรค์หรืออัจฉริยะจริงๆ)

5. ปล่อยลูกให้เรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่ใช่คอยช่วยป้องกันปัญหา แต่ช่วยให้กำลังใจทุกครั้งที่ลูกทำมันได้ดีขึ้น

6. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การทำงานแบบทีมเวริ์ค ไม่ใช่การเป็น "ผู้ชนะ"

7. สอนลูกให้เห็นถึง "ความสำคัญ" และ "ความหมาย ของงานที่กำลังทำ

8. แก้ไขความคิดความเชื่อเช่น "หนูทำไม่ได้" ด้วยคำพูดง่ายๆ "หนู "ยัง" ทำไม่ได้ถ้าพยายามอีกนิด ต้องทำได้ดีขึ้นแน่ๆ"

9. หลีกเลี่ยงการพูดเปรียบเทียบกับคนอื่น

10. เป็น "ต้นแบบ" ของพ่อแม่ที่มี Growth mindset มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ให้คุณค่ากับการลงมือ และมองความผิดพลาดเป็นสิ่งที่พัฒนาเราให้เติบโต

รักลูก... เลี้ยงลูกให้มีวิถีคิด ที่สร้างความเติบโตในชีวิตกันนะคะ 

 

 

"Growth Mindset"   วิถีคิดสู่การเติบโต

Growth mindset เป็นศาสตร์ที่ถูกคิดขึ้นโดย Dr. Carol Dweck จากมหาวิทยาลัย Stanford 
ผู้ทำงานวิจัยด้านนี้มายาวนานและพบว่า สิ่งที่ทำให้เด็กคนหนึ่ง (รวมถึงผู้ใหญ่) ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ IQ ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็น "วิธีคิด"

"Fixed Mindset" คือเด็กที่เชื่อว่าการประสบความสำเร็จของคนเรา มาจากความฉลาดที่ได้มาติดตัว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อะไรที่ต้องใช้ความพยายาม แปลว่าไม่มีความสามารถในสิ่งนั้นจริง ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ เช่น ดูฉลาด ดูเจ๋ง เชื่อว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่บอกถึงการไม่มีความสามารถ เด็กฉลาดที่มี fixed mindset จะไม่ทำอะไรที่คิดว่าตัวเองจะทำไม่สำเร็จ เพราะไม่อยากล้มเหลว เด็กที่เชื่อว่าตัวเองไม่ฉลาด ก็จะไม่ยอมทำอะไรใหม่ๆ เพราะเชื่อว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอที่จะทำได้

ในขณะที่เด็กที่มี "Growth Mindset" คือเด็กที่เชื่อว่า ความสำเร็จของคนเราเกิดจากความตั้งใจและเพียรพยายาม ความสามารถของคนเราไม่ใช่เรื่องของสมองที่ตายตัว แต่เป็นเรื่องที่สมองของเรา"พัฒนาได้" จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำซ้ำๆ มุ่งมั่น พยายาม และความล้มเหลวเป็นเพียงหนทางหนึ่งของการเรียนรู้ ซึ่งแนวคิดแบบนี้ทำให้เด็กกล้าเผชิญปัญหา กล้าท้าทายตัวเอง ชอบลองอะไรใหม่ๆ พยายามทำและมุ่งมั่นไม่ท้อถอย จนเกิด "grit" หรือความมุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย ที่จากงานวิจัยพบว่าทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแทบทุกด้านมากกว่า

เด็กจะมี Fixed หรือ Growth Mindset หลักใหญ่มาจากการเลี้ยงดู การตอบสนองของพ่อแม่ และการศึกษาที่เอื้อต่อการสร้างรากฐานการคิดนั้น

#Growthmindsetวิถีคิดสู่การเติบโตหมอสัญญาเอาไว้ว่าจะมาพูดให้ฟังเรื่อง "Growth Mindset" Growth mindset เป็นศาสตร์ที่ถูกคิดขึ้นโดย Dr. Carol Dweck จากมหาวิทยาลัย Stanford ผู้ทำงานวิจัยด้านนี้มายาวนานและพบว่า สิ่งที่ทำให้เด็กคนหนึ่ง (รวมถึงผู้ใหญ่) ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ IQ ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็น "วิธีคิด" "Fixed Mindset" คือเด็กที่เชื่อว่าการประสบความสำเร็จของคนเรา มาจากความฉลาดที่ได้มาติดตัว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อะไรที่ต้องใช้ความพยายาม แปลว่าไม่มีความสามารถในสิ่งนั้นจริง ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ เช่น ดูฉลาด ดูเจ๋ง เชื่อว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่บอกถึงการไม่มีความสามารถ เด็กฉลาดที่มี fixed mindset จะไม่ทำอะไรที่คิดว่าตัวเองจะทำไม่สำเร็จ เพราะไม่อยากล้มเหลว เด็กที่เชื่อว่าตัวเองไม่ฉลาด ก็จะไม่ยอมทำอะไรใหม่ๆ เพราะเชื่อว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอที่จะทำได้ในขณะที่เด็กที่มี "Growth Mindset" คือเด็กที่เชื่อว่า ความสำเร็จของคนเราเกิดจากความตั้งใจและเพียรพยายาม ความสามารถของคนเราไม่ใช่เรื่องของสมองที่ตายตัว แต่เป็นเรื่องที่สมองของเรา"พัฒนาได้" จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำซ้ำๆ มุ่งมั่น พยายาม และความล้มเหลวเป็นเพียงหนทางหนึ่งของการเรียนรู้ ซึ่งแนวคิดแบบนี้ทำให้เด็กกล้าเผชิญปัญหา กล้าท้าทายตัวเอง ชอบลองอะไรใหม่ๆ พยายามทำและมุ่งมั่นไม่ท้อถอย จนเกิด "grit" หรือความมุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย ที่จากงานวิจัยพบว่าทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแทบทุกด้านมากกว่า เด็กจะมี Fixed หรือ Growth Mindset หลักใหญ่มาจากการเลี้ยงดู การตอบสนองของพ่อแม่ และการศึกษาที่เอื้อต่อการสร้างรากฐานการคิดนั้นครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ว่าเลี้ยงลูกอย่างไร ให้มี "Growth Mindset"ตั้ง see first เพจไว้น้า ตอนนี้เฟสบุคขึ้นหน้า new feed ให้ไม่ถึง 1% ของยอดไลค์แล้ว เหตุผลที่หลายคนบ่นว่าทำไมไม่เห็นบทความ 😅😅#หมอโอ๋เพจเลี้ยงลูกนอกบ้านผู้เชื่อว่าวิธีคิดนำไปสู่ "วิถี... แห่งชีวิต"ป.ล. วีดีโอที่หมอโหลดไว้ด้านล่าง เป็น Ted talk ของ Angela Lee Duckward นักวิจัยของอเมริกาจากมหาวิทยาลัย Pennsylvania ที่กล่าวถึงงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับ Grit (ความมุ่งมั่น) และความสำเร็จโดยพูดถึงสิ่งที่ทำให้ได้มา "Growth Mindset" หมอเคยดูเมื่อนานแล้ว เพิ่งเห็นว่ามันมีการนำมาแปลเป็นภาษาไทย แต่ว่าส่งกันทางไลน์ ใครทราบที่มาช่วยบอกด้วยนะคะ จะได้ใส่เครดิตให้ค่ะ 🙂

โพสต์โดย เลี้ยงลูกนอกบ้าน บน 19 กันยายน 2017

ป.ล. วีดีโอที่หมอโหลดไว้ด้านล่าง เป็น Ted talk ของ Angela Lee Duckward นักวิจัยของอเมริกาจากมหาวิทยาลัย Pennsylvania ที่กล่าวถึงงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับ Grit (ความมุ่งมั่น) และความสำเร็จโดยพูดถึงสิ่งที่ทำให้ได้มา "Growth Mindset"

 

Comments

comments