ททท. กระตุ้นการท่องเที่ยวอาเซียน วิ่ง Asean Together Run 2019

0
159

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน Asean Together Run 2019 ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  เชิงกีฬา กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศพร้อมสานสัมพันธ์ประเทศในอาเซียน ภายใต้แนวคิด  Run & Travel ในรูปแบบงานวิ่ง Virtual Run วิ่งที่ไหนเมื่อไรก็ได้ในประเทศอาเซียน เปิดให้นักวิ่งทุกระดับร่วมกิจกรรม 5 ระยะ ตั้งแต่ 5-200 กิโลเมตร หวังสะสมระยะทาง 652,190 กิโลเมตร เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับ ยูนิเซฟ ชูจุดเด่นเหรียญวิ่งสวยงาม ภายใต้แนวคิด “The One”  มีภาพแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศในอาเซียนมาในรูปแบบชิ้นส่วนเหรียญ 5 ชิ้น ให้สะสมจนครบเป็นเหรียญที่สมบูรณ์ เปิดให้รับสมัครแล้ววันนี้ที่ www.aseantogetherrun.com และวิ่งสะสมระยะจนถึงวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2562

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 11 หรือประมาณ 2 ล้านคน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในอาเซียนกว่า 5,628,156 คน โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวสะดวกในระยะเวลาอันสั้น มีความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรม อาหาร และภาษา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยเล็งเห็นกีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยมีผู้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งราว 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.4 ของประชากรไทย และในจำนวนประชากรอาเซียน 652 ล้านคน หากนับเฉพาะประเทศที่นิยมการวิ่งออกกำลังกาย ได้แก่ อินโดนีเซีย  ฟิลลิปปินส์  เวียดนาม  ไทย  มาเลยเซีย  และสิงคโปร์ จะมีกลุ่มผู้ออกกำลังกายโดยการวิ่งในอาเซียนราว 55 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ททท. จึงเล็งเห็นโอกาสที่ดีในการจัดงานวิ่งระดับอาเซียนขึ้น โดยใช้ชื่องาน “Asean Together Run 2019” ภายใต้แนวคิด Run & Travel ในรูปแบบงานวิ่ง Virtual Run คือ วิ่งที่ไหนเมื่อไรก็ได้ในประเทศอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนหันมาออกกำลังกายโดยการวิ่ง พร้อมส่งเสริม

 

การท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน สร้างเครือข่ายนักวิ่ง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายสะสมระยะทางจากผู้ร่วมแข่งขันตลอดทั้งโครงการ จำนวน 652,190 กิโลเมตร ซึ่งอ้างอิงจากตัวเลขจำนวนประชากรทั้งหมดในอาเซียนที่มีราว 6 แสนล้านคน เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคกิโลละ 1 บาท มอบให้กับยูนิเซฟเมื่อสิ้นสุดโครงการ นายธเนศวร์ กล่าว

นายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และผู้จัดการแข่งขัน   งานวิ่ง Asean Together Run 2019 กล่าวว่า กิจกรรมวิ่ง Asean Together Run 2019 ในรูปแบบ Virtual Run ที่ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้ในทุกที่ทุกเวลา นอกจากเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นแรงจูงใจในการวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้าทายขีดจำกัดของตนเองด้วยเป้าหมายการฝึกซ้อมวิ่งสะสมระยะทาง โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

1. Run 5 วิ่งสะสมระยะ 5 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นวิ่งครั้งแรก

2. Run 21 วิ่งสะสมระยะ 21 กิโลเมตร พัฒนาศักยภาพของตนตัวเองไปอีกระดับสำหรับผู้ที่เริ่มหลงรักการวิ่งออกกำลังกาย

3. Run 42 วิ่งสะสมระยะ 42 กิโลเมตร เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดสู่การวิ่งฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

4. Run 100 วิ่งสะสมระยะ 100 กิโลเมตร เป้าหมายสำหรับผู้หลงรักการวิ่งสู่การเป็นนักวิ่งสายแข็ง

5. Run 200 วิ่งสะสมระยะ 200 กิโลเมตร พิสูจน์ความแข็งแกร่งสู่การเป็นนักวิ่งเต็มตัวพร้อมก้าวเข้าสู่สนามวิ่งจริงจัง

โดยทั้ง 5 ระดับมีระยะเวลาในการวิ่งและส่งผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 และสิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันอาเซียน

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หนึ่งในไฮไลท์ของงานคือ เหรียญที่ออกแบบมาพิเศษภายใต้แนวคิด    “The One” สอดคล้องกับสโลแกนของอาเซียนที่ว่า One Vision, One Identity, One Community โดย ออกแบบเหรียญเป็นรูปตัวโอที่ประกอบด้วยเหรียญรางวัล 5 ชิ้น ในแต่ละชิ้นจะมีภาพสัญลักษณ์แลนด์มาร์คของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น ประเทศไทยเป็นภาพพระบรมมหาราชวัง (Grand Palace) อินโดนีเซียเป็นภาพบุโรพุทโธ (Borobudur) สิงคโปร์เป็นภาพเมอไลออน (Merlion) มาเลเซียเป็นภาพตึกปิโตรนาส (Petronas Tower) ฟิลิปปินส์เป็นภาพโบสถ์ซานออกัสติน (San Agustin Church) บรูไนเป็นภาพมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน

Comments

comments